top of page

Poszukujemy ratownika

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie poszukuje pracowników na stanowisko: Ratownik wodny

 1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4;

 2. Nazwa stanowiska pracy: Ratownik wodny, OSiR „Huragan” w Wołominie, pełny etat lub umowa zlecenie, praca w systemie zmianowym.

 3. Niezbędne wymagania od kandydata:

 4. Obywatelstwo polskie,

 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

 7. Wykształcenie co najmniej średnie,

 8. Conajmniej roczny staż pracy zgodny z wymogami na ww. stanowisku,

 9. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwa karno-skarbowe,

 10. Nieposzlakowana opinia.


 1. Wymagania wskazane:

 2. uprawnienia ratownika wodnego,

 3. ukończony kurs pierwszej pomocy kwalifikowanej (KPP),

 4. dodatkowe uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym

 5. przynależność do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego.


 1. Predyspozycje osobowościowe: Sumienność, rzetelność, odporność na stres, odpowiedzialność.

 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 3. obserwowanie wyznaczonego obszaru wodnego, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, zapobieganie skutkom zagrożeń;

 4. przegląd stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego;

 5. określanie głębokości wyznaczonego obszaru wodnego;

 6. kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację;

 7. sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, naruszeń zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;

 8. reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;

 9. niezwłoczne informowanie zarządzającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1, oraz swojego przełożonego o zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym;

 10. bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny należy składać w wybranej formie:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@osirhuraganwolomin.pl

 • osobiście w sekretariacie Ośrodka

 • pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin z dopiskiem: „Dotyczy rekrutacji na stanowisko: Ratownik wodny”.

Termin zamieszczenia ogłoszenia: 21.09.2021 r.

Termin składania ofert: 28.09.2021 r.

116 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

11 Listopada

bottom of page