top of page

Poszukujemy ratownika

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie poszukuje pracowników na stanowisko: Ratownik wodny

 1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4;

 2. Nazwa stanowiska pracy: Ratownik wodny, OSiR „Huragan” w Wołominie, pełny etat lub umowa zlecenie, praca w systemie zmianowym.

 3. Niezbędne wymagania od kandydata:

  1. Obywatelstwo polskie,

  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

  4. Wykształcenie co najmniej średnie,

  5. Conajmniej roczny staż pracy zgodny z wymogami na ww. stanowisku,

  6. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwa karno-skarbowe,

  7. Nieposzlakowana opinia.


 1. Wymagania wskazane:

  1. uprawnienia ratownika wodnego,

  2. ukończony kurs pierwszej pomocy kwalifikowanej (KPP),

  3. dodatkowe uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym

  4. przynależność do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego.


 1. Predyspozycje osobowościowe: Sumienność, rzetelność, odporność na stres, odpowiedzialność.

 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. obserwowanie wyznaczonego obszaru wodnego, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, zapobieganie skutkom zagrożeń;

  2. przegląd stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego;

  3. określanie głębokości wyznaczonego obszaru wodnego;

  4. kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację;

  5. sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, naruszeń zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;

  6. reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;

  7. niezwłoczne informowanie zarządzającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1, oraz swojego przełożonego o zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym;

  8. bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny należy składać w wybranej formie:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@osirhuraganwolomin.pl

 • osobiście w sekretariacie Ośrodka

 • pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin z dopiskiem: „Dotyczy rekrutacji na stanowisko: Ratownik wodny”.

Termin zamieszczenia ogłoszenia: 21.09.2021 r.

Termin składania ofert: 28.09.2021 r.

117 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Doszło do nieprzyjemnego incydentu

20 stycznia na terenie pływalni doszło do nieprzyjemnego incydentu. W godzinach popołudniowych ktoś wybitnie nieodpowiedzialny rozpylił substancję o bardzo nieprzyjemnym zapachu. Bezzwłocznie zarządzo

Comments


bottom of page