top of page
Karta_FitProfit_w_evi-MED-768x367.jpg

Zasady honorowania kart FitProfit:

 

1.  Wejście ograniczone czasowo do 60 minut (basen + sauna).

2.  W przypadku przekroczenia wyznaczonego czasu, za każdą kolejną minutę, klient , zobowiązany jest uregulować należność, zgodnie z obowiązującym cennikiem, w kasie pływalni.

3.  Możliwość korzystania z karty w przypadku zajęć Aqua Aerobicu. Wejście ograniczone czasowo do 45 minut.

4.  Karta musi być czytelnie podpisana przez jej Użytkownika.

5.  Użytkownik zobowiązany jest do każdorazowego okazywania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość .

6.  W przypadku dzieci nie objętych obowiązkiem szkolnym nie jest wymagane okazywanie dokumentu tożsamości przed skorzystaniem z Karty.

7.  Skorzystanie z usługi następuje poprzez rejestrację wizyty na terminalu.

8.  W przypadku awarii systemu terminali, klient ma obowiązek stosowania się do procedury rejestracji w trybie awaryjnym (formularz dostępny w kasach pływalni).

9.  Niedozwolone jest korzystanie z Karty przez Użytkownika w celach zarobkowych.

bottom of page