OK_System_post_facebook02.png

Zasady honorowania Multikarnetu OK Systems:

 

 1. Wejście ograniczone czasowo do 60 minut (basen + sauna).

 2. W przypadku przekroczenia wyznaczonego czasu, za każdą kolejną minutę, klient , zobowiązany jest uregulować należność, zgodnie z obowiązującym cennikiem, w kasie pływalni.

 3. Brak możliwości korzystania z Multikarnetu w przypadku zajęć zorganizowanych.

 4. Multipakiet upoważnia uczestnika Programu OK System do osobistego korzystania z usług pływalni.

 5. Multipakiet jest imienny, przypisany do jednego numeru telefonu i nie może być udostępniany osobom trzecim.

 6. Skorzystanie z usługi następuje każdorazowo poprzez wysłanie SMS-a ( z numeru zgłoszonego wcześniej do Ok System), w treść wpisując tylko kod usługi z której Użytkownik zamierza skorzystać (kod usługi  dostępny w kasach pływalni), na wskazany wcześniej Użytkownikowi przez Ok System specjalny numer telefonu (dostępny również w kasie pływalni).

 7. Ok System potwierdza SMS- em zwrotnym na telefon komórkowy Użytkownika oraz na telefon komórkowy, znajdujący się w kasach pływalni – kod autoryzacji, który stanowi podstawę do skorzystania z usługi przez uprawnionego Użytkownika.

 8. Kasjer pływalni ma prawo dokonać porównania kodów przesłanych przez Ok System na oba w/w telefony, jak również poprosić Użytkownika o jego dowód tożsamości w celu potwierdzenia uprawnień do korzystania z Mulipakietu.

 9. W przypadku niezgodności kodów lub imienia w przysłanym przez Ok System SMS-ie i dowodzie tożsamości , pracownik kasy pływalni ma prawo odmówić świadczenia danej usługi i zgłosić ten fakt do Ok System w celu wyjaśnienia sprawy.

 10. W przypadku awarii , klient ma obowiązek stosowania się do procedury rejestracji w trybie awaryjnym (formularz dostępny w kasach pływalni).

 11. Niedozwolone jest korzystanie z Karty przez Użytkownika w celach zarobkowych.