top of page

Zasady honorowania Multipakietu sportowego Medicover Sport:

 

  1. Wejście ograniczone czasowo do 60 minut (basen + sauna).

  2. W przypadku przekroczenia wyznaczonego czasu, za każdą kolejną minutę, klient zobowiązany jest uregulować należność, zgodnie z obowiązującym cennikiem, w kasie pływalni.

  3. Brak możliwości korzystania z Multipakietu w przypadku zajęć zorganizowanych.

  4. Multipakiet jest imienny, przypisany do jednego numeru telefonu i nie może być udostępniany osobom trzecim

  5. W celu skorzystania z  usługi, Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowego zarejestrowania wejścia za pośrednictwem wiadomości SMS lub systemu mobilnego ( z numeru telefonu zgłoszonego wcześniej do Medicover).

  6. Użytkownik ma prawo do zarejestrowania wejścia na daną usługę nie wcześniej niż 15 minut przed i nie później niż w momencie rozpoczęcia korzystania z usługi – będąc w Obiekcie. Rejestruje wejście poprzez wysłanie wiadomości SMS (koszt wiadomości zgodnie z taryfą operatora), zawierającej numer usługi dostępny w recepcji Obiektu, na wskazany wcześniej Użytkownikowi przez Medicover specjalny numer telefonu (dostępny również w Recepcji Obiektu).

  7. W przypadku dzieci nie objętych obowiązkiem szkolnym nie jest wymagane okazywanie dokumentu tożsamości przed skorzystaniem z Multipakietu Medicover Sport.

  8. W przypadku awarii, klient ma obowiązek stosowania się do procedury rejestracji w trybie awaryjnym (formularz dostępny w kasach pływalni).

  9. Niedozwolone jest korzystanie z Multipakietu  w celach zarobkowych bądź komercyjnych

Msport_karta_granatowa.png
bottom of page