logo Pływalni.png
logo Pływalni.png

WYNIKI BADAŃ WODY NA BASENIE

Dobra

Jakość wody basenowej spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach
(Dz.U. z 2015 r.,poz.2016).

© 2021 418072020 by 

1_Primary_logo_on_transparent_1024.webp