top of page
cs_header_benefitsystems.jpg

Zasady honorowania kart Benefit Systems – Multisport:

 

  1. Wejście ograniczone czasowo do 60 minut (basen + sauna).

  2. W przypadku przekroczenia wyznaczonego czasu, za każdą kolejną minutę, klient , zobowiązany jest uregulować należność, zgodnie z obowiązującym cennikiem, w kasie pływalni.

  3. Brak możliwości korzystania z Karty w przypadku zajęć zorganizowanych.

  4. Karta musi być czytelnie podpisana przez jej Użytkownika.

  5. Użytkownik zobowiązany jest do każdorazowego okazywania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość .

  6. W przypadku dzieci nie objętych obowiązkiem szkolnym nie jest wymagane okazywanie dokumentu tożsamości przed skorzystaniem z Karty.

  7. Skorzystanie z usługi następuje poprzez rejestrację wizyty na terminalu.

  8. W przypadku awarii systemu terminali, klient ma obowiązek stosowania się do procedury rejestracji w trybie awaryjnym (formularz dostępny w kasach pływalni).

  9. Niedozwolone jest korzystanie z Karty przez Użytkownika w celach zarobkowych.

bottom of page