top of page

Bezpłatne wejście dla dzieci ze szkół podstawowych oraz przedszkoli z Gminy Wołomin w okresie

REGULAMIN AKCJI: „Bezpłatne wejście dla dzieci ze szkół podstawowych oraz przedszkoli z Gminy Wołomin w okresie : 13.02.2023r-26.02.2023r”

  1. Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie dzieci ze szkół podstawowych oraz przedszkoli z Gminy Wołomin . Promocja obowiązuje od dnia 13 lutego 2023r do 26 lutego 2023r .

  2. Warunkiem skorzystania z promocji jest:

  • wejście z pełnoletnim opiekunem posiadającym zakupiony na zasadach ogólnych bilet , zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem

  • okazanie ważnej legitymacji szkolnej.

  1. W przypadku dzieci będących mieszkańcami Gminy Wołomin a uczęszczających do szkół poza Gminą Wołomin wymagane jest okazanie dodatkowego dokumentu poświadczającego fakt zamieszkiwania Gminy Wołomin, np. Wołomińskiej Karty Mieszkańca, Wołomińska Karta Dużej Rodziny .

  2. Opiekunowie Dzieci korzystających z promocji nie są objęci akcją promocyjną i zobowiązani są do zakupu biletu na zasadach ogólnych.

  3. Promocja dotyczy wyłącznie wejść indywidualnych w formie rekreacyjnej promocja nie dotyczy grup zorganizowanych oraz uczestników zajęć zorganizowanych.

  4. Wszelkie zapytania oraz ewentualne reklamacje dotyczące akcji należy kierować na adres mailowy sekretariat.plywalnia@osirhuraganwolomin.pl. Reklamacje będą rozpoznane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

  5. OSiR Huragan zastrzega sobie wprowadzenia zmian do Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych już przez uczestników promocji.331 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page