top of page

Aktualizacja Regulaminu

REGULAMIN AKCJI: „Bezpłatne wejście dla dzieci z Gminy Wołomin w wieku przedszkolnym i szkolnym w okresie : 13.02.2023r-26.02.2023r”1. Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie dzieci z Gminy Wołomin uczęszczające do szkół podstawowych oraz przedszkoli . Promocja obowiązuje od dnia 13 lutego 2023r do 26 lutego 2023r .

2. Warunkiem skorzystania z promocji jest:

· wejście z pełnoletnim opiekunem posiadającym zakupiony na zasadach ogólnych bilet , zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem

· okazanie ważnej legitymacji szkolnej, a w przypadku przedszkolaków zaświadczenia z placówki.

W przypadku dzieci będących mieszkańcami Gminy Wołomin, a uczęszczających do szkół i przedszkoli poza Gminą Wołomin wymagane jest okazanie dodatkowego dokumentu poświadczającego fakt zamieszkiwania Gminy Wołomin, np. Wołomińskiej Karty Mieszkańca, Wołomińska Karta Dużej Rodziny

Opiekunowie Dzieci korzystających z promocji nie są objęci akcją promocyjną i zobowiązani są do zakupu biletu na zasadach ogólnych.

Promocja dotyczy wyłącznie wejść indywidualnych w formie rekreacyjnej, promocja nie dotyczy grup zorganizowanych oraz uczestników zajęć zorganizowanych.

Wszelkie zapytania oraz ewentualne reklamacje dotyczące akcji należy kierować na adres mailowy sekretariat.plywalnia@osirhuraganwolomin.pl. Reklamacje będą rozpoznane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

OSiR Huragan zastrzega sobie wprowadzenia zmian do Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych już przez uczestników promocji.

195 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page