top of page

Aktualizacja Regulaminu

REGULAMIN AKCJI: „Bezpłatne wejście dla dzieci z Gminy Wołomin w wieku przedszkolnym i szkolnym w okresie : 13.02.2023r-26.02.2023r”1. Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie dzieci z Gminy Wołomin uczęszczające do szkół podstawowych oraz przedszkoli . Promocja obowiązuje od dnia 13 lutego 2023r do 26 lutego 2023r .

2. Warunkiem skorzystania z promocji jest:

· wejście z pełnoletnim opiekunem posiadającym zakupiony na zasadach ogólnych bilet , zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem

· okazanie ważnej legitymacji szkolnej, a w przypadku przedszkolaków zaświadczenia z placówki.

W przypadku dzieci będących mieszkańcami Gminy Wołomin, a uczęszczających do szkół i przedszkoli poza Gminą Wołomin wymagane jest okazanie dodatkowego dokumentu poświadczającego fakt zamieszkiwania Gminy Wołomin, np. Wołomińskiej Karty Mieszkańca, Wołomińska Karta Dużej Rodziny

Opiekunowie Dzieci korzystających z promocji nie są objęci akcją promocyjną i zobowiązani są do zakupu biletu na zasadach ogólnych.

Promocja dotyczy wyłącznie wejść indywidualnych w formie rekreacyjnej, promocja nie dotyczy grup zorganizowanych oraz uczestników zajęć zorganizowanych.

Wszelkie zapytania oraz ewentualne reklamacje dotyczące akcji należy kierować na adres mailowy sekretariat.plywalnia@osirhuraganwolomin.pl. Reklamacje będą rozpoznane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

OSiR Huragan zastrzega sobie wprowadzenia zmian do Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych już przez uczestników promocji.

205 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Doszło do nieprzyjemnego incydentu

20 stycznia na terenie pływalni doszło do nieprzyjemnego incydentu. W godzinach popołudniowych ktoś wybitnie nieodpowiedzialny rozpylił substancję o bardzo nieprzyjemnym zapachu. Bezzwłocznie zarządzo

Comments


bottom of page