top of page

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Pływalni Miejskiej OSiR „Huragan” w Wołominie

Pływalnia OSiR „Huragan” w Wołominie   zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 30.03.2021r.

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 30.03.2021r.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie

 • Adres: ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin

 • E-mail: sekretariat@osirhuraganwolomin.pl

 • Telefon: +48 794 146 555

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna punktów obsługi Pływalni OSiR „Huragan” w Wołominie

Pływalnia OSiR „Huragan” w Wołominie
adres: ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin
kontakt: sekretariat.plywalnia@osirhuraganwolomin.pl
telefon: (22) 760-39-20 ; +48  536-324-310

 

Dojazd Do Pływalni OSiR „Huragan” w Wołominie  można dojechać :

 • Autem – wjazd od ul. 1 Maja bądź od ulicy Rejtana

 • Rowerem – wjazd od ulicy Rejtana bądź od ulicy 1 Maja

 • autobusem

 • przystanek Fieldorfa 1 – ulica 1 Maja,  linie : T, W ;odległość od przystanku około 200 m

 • przystanek Przejazd 02 – ul. Fieldorfa , linia L36  - odległość od przystanku około 750 m

 • pociągiem (przystanek : Wołomin, odległość od stacji kolejowej około 1 km)

 

Wydzielone miejsca postojowe dla rowerów  naprzeciwko wejścia do budynku.

 • Otoczenie i wejście do budynku

Wejście do budynku Pływalni  zlokalizowane jest na parterze od strony ul. Rejtana (Budynek B)

 • Obok budynku zlokalizowany jest parking 

 • Wejście do budynku bezpośrednio z parkingu , drzwi otwierane na zewnątrz.

 • Toalety

 

Ogólnodostępne toalety znajdują się na parterze w ciągu komunikacyjnym. Wydzielona toaleta dla osób niepełnosprawnych  .

 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową

 

Oba poziomy użytkowe budynku są połączone podnośnikiem elektrycznym przystosowanym do przewozu na wózkach, o udźwigu 200 kg. Dostęp do wszystkich wejść z zewnątrz a także dojścia z miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na parkingu zaprojektowano bez barier architektonicznych, z nachyleniem płaszczyzn ruchu nie przekraczającym 2%.

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać ze wszystkich pomieszczeń użytkowych pływalni,  w tym z pomieszczeń odnowy biologicznej przez wykorzystanie istniejącej szatni dla osób niepełnosprawnych i przejście do odnowy biologicznej przez halę basenową. Mają również dostęp do pomieszczeń administracyjnych, pomocniczych i personelu.

Niecka basenu sportowego wyposażona jest w dźwig z siedziskiem

 

 • Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących

Po wcześniejszym zgłoszeniu , w dni robocze tj. poniedziałek – piątek 08.00 -16.00 pod nr telefonu (22) 760-39-20 wew. 20 , Pływalnia  jest w stanie zorganizować usługi tłumacza migowego. Zaoferowana zostanie także pomoc w poruszaniu się po obiekcie osobom niedowidzącym.

 • Zwiedzanie z psem przewodnikiem

Dozwolone w ciągach komunikacyjnych. Pływalnia gwarantuje swobodę poruszania się w ciągach komunikacyjnych strefy suchej.

 

 • Udogodnienia dla osób starszych

Na parterze obiektu  znajduje się poczekalnia z miejscami siedzącymi.

 • Gastronomia

 

W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna. Na I piętrze budynku znajdują się automaty samosprzedające typu vending do sprzedaży żywności, napojów zimnych oraz gorących.

bottom of page