top of page

Konkurs

Do dnia 11 czerwca 2021r. czekamy na prace plastyczne związane z jubileuszem 10-lecia Pływalni w Wołominie. Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace w formacie A4 (nie złożony), dowolną trwałą techniką plastyczną w formie płaskiej (rysunkowej, malarskiej, papierowego kolażu). Prace wykonane z elementów przestrzennych typu plastelina, modelina, patyczki, kasze, makarony itp. będą odrzucane. Na każdej pracy wymagany jest element akcentujący 10-lecie Pływalni w Wołominie.

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, wybierze 3 najładniejsze prace (po 1 w każdej kategorii wiekowej) i przyzna 3 nagrody jubileuszowe spośród dostarczonych prac.

Pracę należy opatrzyć następującymi danymi umieszczonymi na odwrocie: kategoria (A lub B lub C), imię i nazwisko autora pracy, nazwa i nr przedszkola/szkoły, klasa.

Do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenia (zał. nr 1 do Regulaminu).

Prace należy złożyć do skrzynki podpisanej Konkurs jubileuszowy, umieszczonej na parterze budynku Pływalni w Wołominie, ul. Korsaka 4. Nieprzekraczalny termin wpłynięcia prac to 11.06.2021r.
Regulamin pływalnia 10 lat
.pdf
Download PDF • 177KB

303 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page