top of page

Poszukujemy pracownika na stanowisko: Pracownik techniczny – konserwator

Zaktualizowano: 12 paź 2023

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie poszukuje pracownika na stanowisko:

Pracownik techniczny – konserwator1. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4


2. Nazwa stanowiska pracy:

PRACOWNIK TECHNICZNY - KONSERWATOR, Pływalnia OSiR „Huragan” w Wołominie,

1/1 etatu, praca zmianowa w równoważnym systemie czasu pracy (również w weekendy i święta).


3. Niezbędne wymagania od kandydata:


1) Obywatelstwo polskie

2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku

4) Wykształcenie co najmniej zawodowe

5) Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności

instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz

za przestępstwa karno-skarbowe

6) Nieposzlakowana opinia


4. Wymagania wskazane:


1) uprawnienia do pracy hydraulika i elektryka (uprawnienia SEP)

2) umiejętności obsługi urządzeń pomiarowo kontrolnych i wentylacyjnych

3) umiejętności wykonywania drobnych napraw urządzeń i wyposażenia

3) dobra umiejętność organizacji pracy własnej


5. Predyspozycje osobowościowe:

Samodzielność, kreatywność, zdolności organizacyjne, rzetelność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność, asertywność, odporność na stres, otwartość, skrupulatność.

6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Utrzymywanie optymalnych warunków pracy instalacji i urządzeń pod względem technicznym

2) Płukanie filtrów, czyszczenie ZKP

3) Prawidłowa obsługa instalacji i urządzeń obiektu. Utrzymywanie wody w basenie na odpowiednich parametrach, zgodnie z obowiązującymi przepisami

4) Systematyczne utrzymywanie w czystości dna basenu

5) Kontrola urządzeń kontrolno – pomiarowych. Nadzór nad właściwym zużyciem wody

6) Utrzymywanie należytej jakości wody oraz rejestrowanie wyników pomiaru jakości wody na pływalni

7) Prawidłowa obsługa i konserwacja hydrowęzła

8) Zapewnienie prawidłowej pracy wentylacji mechanicznej obiektu

9) Szybkie reagowanie na sytuacje awaryjne


Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny należy składać w wybranej formie:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@osirhuraganwolomin.pl

- osobiście w sekretariacie Ośrodka

- pocztą tradycyjną na adres:

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin

z dopiskiem: „Dotyczy rekrutacji na stanowisko: Pracownik techniczny - konserwator”.

Termin zamieszczenia ogłoszenia: 04.10.2023 r.

Termin składania dokumentów: 18.10.2023 r.

429 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Doszło do nieprzyjemnego incydentu

20 stycznia na terenie pływalni doszło do nieprzyjemnego incydentu. W godzinach popołudniowych ktoś wybitnie nieodpowiedzialny rozpylił substancję o bardzo nieprzyjemnym zapachu. Bezzwłocznie zarządzo

ความคิดเห็น


bottom of page